Disclaimer

BG-Engineering BV (Kamer van Koophandel: 24233580), hierna te noemen BG, verleent u hierbij toegang tot strooit.nu en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen. BG behoudt het recht op elk moment de inhoud aan te mogen passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen. De informatie op deze website wordt onregelmatig aangevuld met de laatste gegevens. Het verdient dan ook aanbeveling periodiek na te gaan of de via het strooit.nu Domein aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze pagina, is gewijzigd. De informatie aangeboden via het strooit.nu Domein kan voor een deel uit informatie bestaan die Provincies voor eigen taakuitvoering gebruikt en kan daarom minder geschikt zijn voor andere doeleinden.

Oorsprong data

De informatie op deze website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld en gepresenteerd. De gladheid data is afkomstig van gladheiddata.nl en gebruikers die via diverse media zoals twitter informatie willen delen op de site.

Gebruik data

Met deze site willen we u optimaal voorbereid de weg op sturen met de laatste informatie over de status van de weg. Wanneer de wegbeheerder de wegen gestrooid heeft kunt u er niet vanuit gaan dat het veilig is. Let a.u.b. altijd op uw eigen veiligheid. Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer en algemene voorwaarden.

Geen garantie op juistheid

BG spant zich in om de inhoud van strooit.nu zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De getoonde weg status is een indicatie op basis van lokale periodieke metingen door sensoren in de weg. De metingen kunnen afwijken van de actuele staat van de weg.

Aansprakelijkheid

BG is niet verantwoordelijk voor onjuistheid of onvolledigheid van de data weergegeven op strooit.nu, enige schade en of letsel die de gebruiker kan lijden hierdoor. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, verlies van gegevens dat voortkomt uit vertragingen, niet aankomen, of verkeerde aflevering, en alle onderbrekingen van diensten veroorzaakt door strooit.nu en haar personeel, die op enigerlei wijze voortvloeit uit maar niet beperkt hoeft te zijn tot:

Ontdekt u een zwakke plek in strooit.nu? Laat het eerst ons weten vóór dat u dit aan de buitenwereld kenbaar maakt. We kunnen dan eerst maatregelen treffen.

Privacy

Persoonsgegevens die u opgeeft, gebruikt strooit.nu alleen voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten (zie Doel persoonsgegevens). Daarmee voldoet strooit.nu aan de privacywetgeving. strooit.nu bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten.

Doel persoonsgegevens

Wat is de Wet bescherming persoonsgegevens

De belangrijkste regels voor de omgang met persoonsgegevens staan in de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/persoonsgegevens/inhoud/bescherming-persoonsgegevens .